Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre.

Monter antikmässan

Boka monter

Information till dig som vill ställa ut på Antikmässan 15-18 februari på Stockholmsmässan

 • Anmälan och prisuppgifter

  Välkommen att boka din monter och få ett platsförslag direkt.

  Vill du ställa ut?
  Använd vårt digitala anmälningsformulär här »
  Anmälan »
  Anmälan (klickbar) »

  Pris mässdeltagande (alla priser exkl moms):

  Anmälningsavgift: 2 795 kr

  Kvmpris: 1040 kr/kvm upp till 30 kvm, därefter 1000 kr/kvm.
  Minimum 9 kvm.

  Utställningsförsäkring: Pris 1 195 kr.

  Digital monter: Pris 595 kr.

  I montern ingår:
  Skiljeväggar i trä, målning av vägg i vald kulör, svart hyrmatta, ramp i trä med företagsnamn och 1 st eluttag.
  För bokning av monter inom avdelningarna SKAF, Nutida konst, byggnadsvård och Vintage, kontakta Josefine Jansheden.

  Kombianmälan för 2018-2020
  Du kan göra en kombianmälan för 2018-2019-2020 och behåller då samma monterpris perioden ut och får även ”boka tidigt rabatten” på anmälningsavgiften. Du som sedan tidigare har en kombianmälan och vill säga upp den måste kontakta oss senast 30 dagar efter avslutad mässa.

  Samutställaravgift
  Du som vill ställa ut tillsammans med ett annat företag betalar en samutställaravgift på 1 850 kr. Ditt företaget kommer att marknadsföras på samma sätt som alla andra utställare.

  Välkommen att kontakta oss
  Tveka inte att kontakta någon av oss om du har funderingar eller vill boka monter:

  Josefine Jansheden
  Tel 08-749 42 30
  josefine.jansheden@stockholmsmassan.se
  Försäljning av monteryta

  Josefin Reveman
  Tel 08-749 92 58
  josefin.reveman@stockholmsmassan.se
  Key Account Manager

  Göran Ekberg
  Tel 08-749 43 06
  goran.ekberg@stockholmsmassan.se
  Projektchef, övergripande ansvarig för Antikmässan

  Kerstin Sparv
  Tel 08-749 43 08
  kerstin.sparv@stockholmsmassan.se
  Eventadministratör  

 • Förstagångsutställare

  Om du inte ställt ut tidigare på Antikmässan
  Är du förstagångsutställare och vill ställa ut på Antikmässan är du välkommen att kontakta Josefine Jansheden på telefon 08-749 42 30. Vi vill gärna att du anger två referenser (utställare på Antikmässan) och att du skickar med bilder från din ordinarie butik och/eller från en mässmonter.

 • Utställarregler och bestämmelser på Antikmässan

  Godkännande av utställare och utställda föremål

  Antikmässan och samarbetspartner Sveriges Konst- och Antikhandlareförening, (SKAF) - förbehåller sig rätten att avgöra enskild utställares deltagande på Antikmässan.

  Utställarregler

  - Utställare är ansvariga för alla föremål i sin monter och att de uppgifter som lämnas till arrangörer och köpare om dessa är riktiga.
  - Utställarna förbinder sig att göra intresseväckande montrar.
  - Inga kopior, ej heller av "antikt" material, får förekomma.
  - Antika möbler som helt eller delvis byggts om av äldre material och patinerats får ej utges att vara från "tiden".
  - Utställaren ska tydligt och väl synligt för mässbesökaren ange eventuella reparationer, bättringar av originalskick, föremålets ålder samt  pris.
  - Alla utställda föremål ska vara representativa för sin tid.
  - Utställda föremål ska vara till försäljning och prismärkta.

  Bestämmelser för SKAF-avdelningen och övriga jurybedömda montrar utöver ovanstående.
  Medlemskap i Sveriges Konst- och Antikhandlareförening krävs för utställare på SKAF-avdelningen. Utöver mässans allmänna utställarregler gäller för SKAF och övriga jurybedömda montrar följande tillägg;

  Antikviteter (schablonregel 1800-tal och tidigare)
  Föremålets utseende ska vara representativt för den tid och miljö då den tillverkats. Orientaliska mattor ska vara semiantika, minst 50 år gamla.
  Föremålets utseende och skick ska i möjligaste mån överensstämma med det ursprungliga. Karakteristiska element får ej ha ändrats. Smärre ändringar, kompletteringar och konservering ska vara professionellt utförd. Föremålet ska vara av estetiskt, konstnärligt och av kulturhistoriskt intresse.

  Förteckning
  En förteckning, som kortfattat beskriver alla utställda föremål, ska finnas i varje monter på SKAF-avdelningen och i övriga montrar som önskat bli jurybedömda. Förteckningen ska också innehålla ursprung, ålder, eventuella renoveringar, restaureringar och kompletteringar.

  Konst (äldre bildkonst, skulptur, före 1900)

  Originalkonst av konstnärligt värde. Grafiska kvalitetsverk.

  Konst (1900-tal och samtida)
  Kvalitetsverk i original av välrenommerade konstnärer. Grafik och multiplar i originalupplagor av välrenommerade konstnärer.

  Konsthantverk/Design (1900-tal och samtida)

  Unika eller serietillverkade/signerade, föremål av hög konstnärlig kvalitet eller av kulturhistoriskt intresse. Osignerade föremål av dokumenterat högt konstnärligt värde.  

  Ospecificerat
  Föremål som ej omfattas av ovanstående beskrivningar efter särskilt medgivande av Kvalitetsgruppen.

  Övrigt
  Vi förutsätter att våra utställare följer Jordbruksverkets och internationella CITES regler om handel med utrotningshotade djur och träslag.

  Även föremål som under pågående mässa ska kunna tas in för att komplettera i montern ska finnas tillgängliga för Kvalitetsgruppens bedömning.

  Jurybedömd monter
  Utställare kan själv begära att få sin monter jurybedömd av kvalitetsgruppen. Vilka montrar som är jurybedömda kommer att skyltas upp i montern. Detta kan på sikt även påverka till en justerad monterplacering. Kontakta projektteamet för Antikmässan för ytterligare information.

  Sveriges- Konst och Antikhandlareförening (SKAF) och medlemmar av internationella handlarföreningen Cinoa montrar är alltid jurybedömda. Kvalitetsgruppen gör även en översyn över mässan som helhet.

  Montern ska vara färdig för Kvalitetsgruppens bedömning från kl 20.00 kvällen före vernissage. Samtliga punkter i nedanstående utställarregler ingår i Kvalitetsgruppens bedömning.

  Enskilda föremål som av Kvalitetsgruppen inte anses leva upp till nedanstående regler ska – även i de fall en diskussion föreligger – plockas bort från montern av utställaren innan mässan öppnar.

  Utställaren ska, senast kl. 11.00 på onsdagen, kontrollera om Kvalitetsgruppen lämnat frågor och/eller synpunkter på föremål i montern.

  Varför en Kvalitetsgrupp?

  För att garantera en hög och god kvalitet har mässan speciella regler som gäller alla utställare oberoende vilken avdelning de ställer ut på. Kvalitetsgruppen säkerställer, genom sitt arbete, att dessa regler följs.
  Bestämmelser för Kvalitetsgruppens verksamhet
  Kvalitetsgruppen utses av mässarrangören i samråd med Sveriges Konst- och Antikhandlareförening.Kvalitetsgruppen äger rätt att av utställare få de kompletterande upplysningar som kan erfordras för dess bedömning.

  Kvalitetsgruppen kan begära att utställare särskilt redovisar påtalade brister eller oklarheter där Kvalitetsgruppen anser att så bör krävas.
  Kvalitetsgruppen ska granska, att föremål utställda på SKAF-avdelningen och i övriga jurybedömda montrar, uppfyller de villkor som ställs i de allmänna utställarreglerna och de speciella bestämmelser som finns för SKAF-avdelningen och i övriga jurybedömda montrar.

  En monter kan av kvalitetsgruppen få skylten ”jurybedömd monter” på plats om det visar sig att reglerna uppfyllts.

  Kvalitetsgruppen ska även, på anmodan av arrangörerna, kunna anlitas där fråga uppkommer om brott mot de allmänna utställarreglerna utanför Kvalitetsavdelningen. Kvalitetsgruppen äger då rätt, att i samråd med arrangörerna och den enligt mässans administrativa bestämmelser utsedda särskilda referensgruppen, besluta om erforderliga åtgärder gentemot utställare som brutit mot bestämmelserna. Talan mot Kvalitetsgruppens beslut kan ej föras.                                                                                                                           
                                                                                                                
  2015-09-17