Boka deltagande till Antikmässan

Allt du behöver veta

Här hittar du anmälan, prisuppgifter och information om Företagsprofil Online och marknadsföringsmöjligheter. Här hittar du också utställarregler och bestämmelser för Antikmässan. Välkommen att skicka en intresseanmälan eller kontakta en säljare direkt.

 • Anmälan och prisuppgifter 2020

  Välkommen att boka din monter och få ett platsförslag direkt.

  Anmälan för att bli utställare
  Anmälan till Antikmässan 2020 (ladda ner pdf) »
  Anmälan till Antikmässan 2020 (ladda ner skrivbar pdf) »
  Skicka oss en intresseanmälan »

  Prisuppgifter för deltagande Antikmässan 13-16 februari 2020 (alla priser exkl moms):

  Monteryta:1 080 kr/kvm upp till 30 kvm, därefter 1 040 kr/kvm. Minimum 9 kvm.
  DigiStart: 4 950 kr
  Ingår: Anmälningsavgift, utställningsförsäkring och företagsprofil online.

  DigiStart
  Vad är det och vad ingår »

  Företagsprofil Online
  Med Företagsprofil Online får du ett effektivt verktyg där du som utställare har möjlighet att visa ditt företag online på eventets hemsida! Läs mer här »

  I montern ingår:
  I priset ingår skiljevägg mot angränsande monter, matta, ramp, 1 st monterskylt, 1 st elutttag, införande i mässtidningen och yta för lagring av tomemballage.

  Tillval hörnmonter
  Monter med två eller fler öppna sidor. I mån av tillgång.
  Pris: 3500 SEK ex. moms

  Samutställaravgift
  Du som vill ställa ut tillsammans med ett annat företag betalar en samutställaravgift på 2 695 kr. Ditt företaget kommer att marknadsföras på samma sätt som alla andra utställare.

 • Därför ska du boka deltagande

  Som utställare på Antikmässan träffar du kunder som är genuint intresserade av dina produkter och historien bakom dina produkter och ditt företag. Du får möjlighet att sälja till 27 000 besökare under fyra mässdagar. Förutom möjligheten att handla och fynda hos er utställare arrangerar vi flertalet aktiviteter för våra besökare som utställningar, öppna föredrag och guidade visningar.

  • 70% av våra besökare planerar att besöka Antikmässan 2020
  • 94% skulle rekommendera ett besök till Antikmässan
  • 79% har för avsikt att handla under Antikmässan

  Till Antikmässan kommer både män och kvinnor som är genuint intresserade av dina produkter. Med en omfattande marknadsföringskampanj inför mässan når vi en bred målgrupp och såväl nya som trogna besökare. En stor del av våra besökare bestämmer sig tidigare än tre månader att de ska besöka Antikmässan.

  Att handla och göra fynd är viktigt för våra besökare. Majoriteten vill även bli inspirerade och dedikerade samlare hoppas på att hitta en specifik antikvitet.

  Vi arrangerar aktiviteter för våra besökare på Antikmässan, som utställningar, öppna föredrag på scener med författare, kända profiler och experter och guidade turer.

  Antikmässans besökare rekommenderar starkt ett besök till mässan och är intresserade av att komma tillbaka nästkommande år.

  • 27 000 besökare under fyra mässdagar
  • Träffa intresserade kunder
  • Besökarna vill handla och fynda

 • Besökarstatistik

  Antikmässan har under en serie av år genomfört undersökningar bland besökare som deltar på mässan. Undersökningen används för att utveckla och anpassa mässan efter besökarnas önskemål.

  Ta del av sammanställningarna här »

 • Träffa utställare på Antikmässan

  Ta del av intervjuer med utställare för att se varför du ska ställa ut på Antikmässan.

  Läs intervjuerna här »

 • Förstagångsutställare

  Om du inte ställt ut tidigare på Antikmässan
  Är du förstagångsutställare och vill ställa ut på Antikmässan är du välkommen att kontakta Josefine Jansheden på telefon 08-749 42 30. Vi vill gärna att du anger två referenser (utställare på Antikmässan) och att du skickar med bilder från din ordinarie butik och/eller från en mässmonter.

 • Utställarregler och bestämmelser på Antikmässan

  Godkännande av utställare och utställda föremål

  Antikmässan och samarbetspartner Sveriges Konst- och Antikhandlareförening, (SKAF) - förbehåller sig rätten att avgöra enskild utställares deltagande på Antikmässan.

  Utställarregler

  - Utställare är ansvariga för alla föremål i sin monter och att de uppgifter som lämnas till arrangörer och köpare om dessa är riktiga.
  - Utställarna förbinder sig att göra intresseväckande montrar.
  - Inga kopior, ej heller av "antikt" material, får förekomma.
  - Antika möbler som helt eller delvis byggts om av äldre material och patinerats får ej utges att vara från "tiden".
  - Utställaren ska tydligt och väl synligt för mässbesökaren ange eventuella reparationer, bättringar av originalskick, föremålets ålder samt  pris.
  - Alla utställda föremål ska vara representativa för sin tid.
  - Utställda föremål ska vara till försäljning och prismärkta.

  Bestämmelser för SKAF-avdelningen och övriga jurybedömda montrar utöver ovanstående.
  Medlemskap i Sveriges Konst- och Antikhandlareförening krävs för utställare på SKAF-avdelningen. Utöver mässans allmänna utställarregler gäller för SKAF och övriga jurybedömda montrar följande tillägg;

  Antikviteter (schablonregel 1800-tal och tidigare)
  Föremålets utseende ska vara representativt för den tid och miljö då den tillverkats. Orientaliska mattor ska vara semiantika, minst 50 år gamla.
  Föremålets utseende och skick ska i möjligaste mån överensstämma med det ursprungliga. Karakteristiska element får ej ha ändrats. Smärre ändringar, kompletteringar och konservering ska vara professionellt utförd. Föremålet ska vara av estetiskt, konstnärligt och av kulturhistoriskt intresse.

  Förteckning
  En förteckning, som kortfattat beskriver alla utställda föremål, ska finnas i varje monter på SKAF-avdelningen och i övriga montrar som önskat bli jurybedömda. Förteckningen ska också innehålla ursprung, ålder, eventuella renoveringar, restaureringar och kompletteringar.

  Konst (äldre bildkonst, skulptur, före 1900)

  Originalkonst av konstnärligt värde. Grafiska kvalitetsverk.

  Konst (1900-tal och samtida)
  Kvalitetsverk i original av välrenommerade konstnärer. Grafik och multiplar i originalupplagor av välrenommerade konstnärer.

  Konsthantverk/Design (1900-tal och samtida)

  Unika eller serietillverkade/signerade, föremål av hög konstnärlig kvalitet eller av kulturhistoriskt intresse. Osignerade föremål av dokumenterat högt konstnärligt värde.  

  Ospecificerat
  Föremål som ej omfattas av ovanstående beskrivningar efter särskilt medgivande av Kvalitetsgruppen.

  Övrigt
  Vi förutsätter att våra utställare följer Jordbruksverkets och internationella CITES regler om handel med utrotningshotade djur och träslag.

  Även föremål som under pågående mässa ska kunna tas in för att komplettera i montern ska finnas tillgängliga för Kvalitetsgruppens bedömning.

  Jurybedömd monter
  Utställare kan själv begära att få sin monter jurybedömd av kvalitetsgruppen. Vilka montrar som är jurybedömda kommer att skyltas upp i montern. Detta kan på sikt även påverka till en justerad monterplacering. Kontakta projektteamet för Antikmässan för ytterligare information.

  Sveriges- Konst och Antikhandlareförening (SKAF) och medlemmar av internationella handlarföreningen Cinoa montrar är alltid jurybedömda. Kvalitetsgruppen gör även en översyn över mässan som helhet.

  Montern ska vara färdig för Kvalitetsgruppens bedömning från kl 20.00 kvällen före vernissage. Samtliga punkter i nedanstående utställarregler ingår i Kvalitetsgruppens bedömning.

  Enskilda föremål som av Kvalitetsgruppen inte anses leva upp till nedanstående regler ska – även i de fall en diskussion föreligger – plockas bort från montern av utställaren innan mässan öppnar.

  Utställaren ska, senast kl. 11.00 på onsdagen, kontrollera om Kvalitetsgruppen lämnat frågor och/eller synpunkter på föremål i montern.

  Varför en Kvalitetsgrupp?

  För att garantera en hög och god kvalitet har mässan speciella regler som gäller alla utställare oberoende vilken avdelning de ställer ut på. Kvalitetsgruppen säkerställer, genom sitt arbete, att dessa regler följs.
  Bestämmelser för Kvalitetsgruppens verksamhet
  Kvalitetsgruppen utses av mässarrangören i samråd med Sveriges Konst- och Antikhandlareförening.Kvalitetsgruppen äger rätt att av utställare få de kompletterande upplysningar som kan erfordras för dess bedömning.

  Kvalitetsgruppen kan begära att utställare särskilt redovisar påtalade brister eller oklarheter där Kvalitetsgruppen anser att så bör krävas.
  Kvalitetsgruppen ska granska, att föremål utställda på SKAF-avdelningen och i övriga jurybedömda montrar, uppfyller de villkor som ställs i de allmänna utställarreglerna och de speciella bestämmelser som finns för SKAF-avdelningen och i övriga jurybedömda montrar.

  En monter kan av kvalitetsgruppen få skylten ”jurybedömd monter” på plats om det visar sig att reglerna uppfyllts.

  Kvalitetsgruppen ska även, på anmodan av arrangörerna, kunna anlitas där fråga uppkommer om brott mot de allmänna utställarreglerna utanför Kvalitetsavdelningen. Kvalitetsgruppen äger då rätt, att i samråd med arrangörerna och den enligt mässans administrativa bestämmelser utsedda särskilda referensgruppen, besluta om erforderliga åtgärder gentemot utställare som brutit mot bestämmelserna. Talan mot Kvalitetsgruppens beslut kan ej föras.                                                                                                                           
                                                                                                                
  2015-09-17