Ta del av besökarstatistiken

Antikmässan har under en serie av år genomfört undersökningar bland besökare som deltar på mässan. Undersökningen används för att utveckla och anpassa mässan efter besökarnas önskemål.

Här kan du ta del av sammanställningarna:
Antikmässan 2019 »
Antikmässan 2018 »

Hur går en besökarstudie till?
Fairlink* (tidigare Nordiska Undersökningsgruppen) genomför personliga intervjuer med besökare till mässan. Intervjuerna är fördelade över samtliga dagar och under hela öppethållandetiden. De som intervjuades är ett slumpvis urval bland samtliga besökare förutom utställare, press och studerande.

* För mer information om Fairlink »