Äldre dekoration föreställande två människor i en bil

Mål 11.4: Skydda världens kultur och naturarv

Vi har valt att fokusera på delmålet 11.4 - Skydda världens kultur- och naturarv. Vi arbetar för att främja det kulturella arvet inom konst, inredning och design så att det fortlever samt att kunskapen och proveniensen förs vidare till nya generationer och på så vis ökar intresset.

Stärka insatserna för att skydda och trygga världens kultur- och naturarv.