Bild på antika mortlar och tavlor

Mål 12.8: Hållbar konsumtion och produktion

Vi har valt att fokusera på delmålen 12.5 och 12.8 - Minska mängden avfall markant och Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar. Vi vill uppmuntra till att återanvända det som redan finns istället för att köpa nytt. Detta möjliggör en besparing av allt som en nyproduktion innebär gällande exempelvis materialframtagning, tillverkning, transport samt omhändertagandet av kasserade produkter. Dessutom gynnar det hantverksskickligheten. Vi arbetar med att främja trenden om det extra värdet i proveniensen, det vill säga ett föremåls historia, samt för att låta det bli en del av hur du berättar vem du är. 

Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall.

Senast 2030 säkerställa att människor överallt har den information och medvetenhet som behövs för en hållbar utveckling och livsstilar i harmoni med naturen.