Peter Hermansson och Björn Friborg, två världsnamn inom samtida glas

Hitta oss på kartan

Talare: Bo Knutsson

Pontus Silfverstolpe, grundare av Barnebys samtalar med den erfarne antik- och konsthandlaren Bo Knutsson, vars expertområde spänner från förhistorisk tid till 2020, berättar om konstnärerna Peter Hermansson och Björn Friborg som är två världsnamn på stark uppgång inom området för samtida glas.

Stora Scenen - B03:80