Unna Katz och Morten Lassen, en skulptör + en målare

Unna Katz
f. 1961

Unna Katz är ingenjör i botten, sedan valde hon en annan väg och övergick till konststudier. Hon trodde att hon skulle kunna jobba som ingenjör och till en början ha konstnärskapet vid sidan om. Så blev det inte. Unna jobbar idag som konstnär på heltid men hon har stor glädje och användning av sin ingenjörsutbildning. Den måste till när hon gör sina stora offentliga utsmyckningar då hon både planerar marken, materialet såväl som skulpturerna och övriga större konstverk. En teknisk utbildning behövs även för att kunna göra de unika skulpturerna i skiffer och glas. Stenen bearbetas först och sedan görs en metallform för glasgjutningen. Efter gjutningen ska glasformen svalna med ca 3° per timme i ugnen och den processen tar ca tar en vecka.

Så när ugnsluckan öppnas får Unna Katz hålla tummarna för även om tekniken idag är väl utprovad så är det inte alls säkert att alla bränningar lyckas full ut. Men om det så gör så sammanfogar hon stenen och glaset till en skuptural helhet. Det är oftast pingviner och hästar som står modeller gjorda i denna speciella glas- och skifferteknik.


Morten Lassen
f. 1968 i Danmark

Morten Lassen har målat sedan tidiga skolår. Under 1991-95 utbildade han sig till konstpedagog och det var även då han började sin utställningsverksamhet. Så följde ett flertal utsmyckningsuppdrag för skolor, företag och offentliga platser runt om i Danmark. 2003 erhöll Morten stipendiet ”Art in Residence” och fick då tillfälle att jobba i en ateljé i Sydney. Hans målningar uppmärksammades på Sydney Art Festival, fick kontakt med Tim Olsen Gallery och hade där sin första internationella separatutställning 2004. Efter Sydney fick han nya kontakter och har sedan dess framgångsrikt visats världen över. Idag är Morten Lassen tillbaka i Danmark efter att ha bott i Australien under flera år. Morten Lassens målningar är helt abstrakta men bygger på reflextioner och stämningar av
tankar och platser. Bildens olika fragment kan liksom en tanke bilda en större helhet. I Lassens målningar kan blicken glida över duken och ge många olika tolkningar.


www.gallerihera.se