Biby – ett fideikommiss berättar

Hitta oss på kartan

Talare: Anna-Sophia Von Celsing

Om Bibys enastående osmansk-turkiska 1700-talssamling som hade sin plats i huvudbyggnaden och hemfördes till Sverige av bröderna Gustaf och Ulric Celsing, svenska ambassadörer i Konstantinopel. År 1788 instiftade de godset med inventarier och samlingar som ett fideikommiss inom ätten von Celsing – den familj som ägde och förvaltade denna unika kulturmiljö i 230 år.

Stora Scenen - B03:80