Vad du inte visste om stormaktidens Norrmalm med Fredric Bedoire

Hitta oss på kartan

Professor Fredric Bedoire om Vad du inte visste om stormaktidens Norrmalm

1600-talets Norrmalm var en stad i ständig omvälvning, vad gäller stadsplanering och stadsbyggnad, social och etnisk gruppering, politik och ekonomi, fram till olycklig nedgång kring sekelskiftet 1700, samtidigt med den svenska stormaktens fall. Vi har här den största samlade stenhusbebyggelsen i landet vid sidan av Gamla stan. Vi möter många gripande öden, som den franske språkmästaren som blir mördad på Drottninggatan, den utfattige pestprästen, den flitiga brevskriverskan, de utblottade grevarna, amiralitetskaptenen på det förlista regalskeppet Kronan och löskerkonan, 

Fredric Bedoire - professor em. i Arkitekturhistoria vid Kungl. Konsthögskolan, docent i Konstvetenskap vid Stockholms universitet, hedersledamot av Kungl. Akademien för de fria konsterna. Tilldelad Stora Fackbokspriset, Stora Historiepriset, Svenska Akademiens Kellgrenspris och H.M. Konungens guldmedalj i 12 storleken.

Läs mer om boken Stormaktstidens Norrmalm: Folk, hus och gator 

Bokförlaget Langenskiöld

Stora scenen C24:44