Hur de historiska källorna skapar en ny bild av 1700-talets drottningar

Hitta oss på kartan

Om Lovisa Ulrika och Sofia Magdalena 1700-talets mest fascinerande drottningar, Lovisa Ulrika och Sofia Magdalena, som levde under en dramatisk tid i svensk historia.

Deras eftermäle har i till stor del präglats av vad deras politiska motståndare skrivit, mer på grund av de stora mängder text de producerade än att de skulle vara mer tillförlitliga än någon annan. Men om man vänder på alla stenar och låter andra än gustavianernas motståndare hålla i pennan framträder en helt ny bild av de två drottningarna. 

 
 
Föreläsare: Claes Rainer
 
Boktitel: Lovisa Ulrika och Sofia Magdalena
Förlag: Bokförlaget Langenskiöld
 

 
 

 
 

 

Stora scenen