Konstnärerna Saga Walli och Gunnel Kjellgren-Schultze i 1900-talets Göteborg

Hitta oss på kartan

Saga Walli och Gunnel Kjellgren-Schultze var välkända och uppskattade med breda kontaktnät under sin aktiva tid på 1900-talet.

Både Saga Wallis och Gunnel Kjellgren-Schultzes konst nådde långt utanför hemorten i form av altartavlor i kyrkor, officiella porträtt av direktörer, präster, biskopar och rektorer, och som textil inredning i bostäder och offentlig miljö.

 
 
Föreläsare: Charlotta Hanner Nordstrand
 
Boktitel: Konstnärerna Saga Walli & Gunnel Kjellgren-Schultze i 1900-talets Göteborg
Förlag: Votum Förlag
 

 
 

 

Stora scenen