Trädgården - konst och natur under sex sekler

Hitta oss på kartan

Magnus Olausson - Trädgården (Nationalmuseum)
Trädgården som fenomen rymmer både konst och natur, nytta och nöje. Under tidernas lopp har de blandats i olika proportioner där man rört sig i gränslandet mellan konst och natur. Trädgården som konstart arbetar med levande material, som inbegriper naturen självt och årstidsväxlingarna. Till sin karaktär är den därför dynamisk. Förutom att vara en fysisk plats är den också en del av vår föreställningsvärld. Det är dit vi längtar under den kalla årstiden och det är den vi tänker på när vi blickar tillbaka på livet. I denna rikt illustrerade publikation ger utställningens kurator Magnus Olausson tillsammans med åtta andra specialister en fördjupad läsning av trädgården som fenomen i konsten och hur den gestaltats under sex sekler.

Om författaren
Magnus Olausson är docent i konstvetenskap och chef för Samlingarna på Nationalmuseum. Han är trädgårdshistoriker och disputerade 1993 på avhandlingen Den Engelska parken i Sverige under gustaviansk tid. 

Ny utställning på Nationalmuseum 23-26 februari

Stora scenen C24:44