På spaning efter Lamino

Hitta oss på kartan

Journalisten Brita-Lena Ekström berättar om Yngve Ekströms liv och verk, om möbelskapande i den småländskandska myllan och om företagandets villkor under 1950- och 60-talen.

Det är en spännande resa genom en dynamisk epok i svensk formgivningshistoria och möbelindustri. En levande och varm skildring av en möbelformgivare och hans skaparkraft.

 
 
Föreläsare: Brita-Lena Ekström 
 
Boktitel: På spaning efter Lamino : om möbelformgivaren Yngve Ekström
Förlag: Bokförlaget Arena 
 
 

 
 

 

Stora scenen