Passionen som byggnad. Om Ernest Thiel, Ferdinand Boberg och galleriet på Blockhusudden med Martin Rörby

Hitta oss på kartan

Sveriges rikaste man vid 1900-talets början var han. Ernest Thiel, bankdirektör, mecenat, poet, Nietzschekännare och vän med Sveriges stora författare och målare. Han kunde uppfattas som en hård man, men han hade ett känsligt inre och lämnade sin familj för sitt livs stora kärlek. Thiel dog nästan utfattig, men lämnade samtidigt Thielska Galleriet till eftervärlden. En unik skapelse där han tillsammans med arkitekten Ferdinand Boberg hade omsatt sin passion i en byggd verklighet.

Martin Rörby är arkitekturhistoriker och skribent. Han har tidigare varit engagerad vid Arkitekturmuseet, där han bland annat svarade för den stora utställningen om Ferdinand Boberg 1992, och Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, där han 2003 disputerade på en avhandling om arkitekten David Helldén.  År 2018 belönades han med Olle Engkvist-medaljen av Stockholms Byggnadsförening för sina folkbildande insatser inom arkitektur- och stadsbyggnadsområdet.

- Thielska Galleriet: konsten – huset - tiden (Langenskiölds)

 
 
 

 
 

 

Stora scenen