Stadsodlingens historia – kålgårdar, kolonier & asfaltsblommor

Hitta oss på kartan

Sverige var länge ett av Europas fattigaste länder, men genom kolonilotter och egnahemsrörelsen skulle även de mindre bemedlade få en plats att odla sin mat på. Under 1800-talet ordnade också arbetsgivare så att deras anställda fick odlingslotter.

Grönytorna i staden var viktiga och det satsades på barnen med plaskdammar och lekplatser. Odlingen i staden och behovet av gröna ytor för rekreation går som en röd tråd genom både mat- och stadsbyggnadshistorien.

 
 
Föreläsare: Ulrika Flodin Furås
 
Boktitel: Stadsodlingens historia : kålgårdar, kolonier & asfaltsblommor
Förlag: Votum Förlag
 

 
 

 

Stora scenen