Jobs keramik och textil. Lisbet Jobs och Gocken Jobs, två systrar - två konstnärskap

Namnet Jobs är för de flesta synonymt med de rikt blommande tygerna som sedan 1940-talet hör till klassikerna i svensk textilkonst. Mindre känt är att Lisbet Jobs och Gocken Jobs först utbildade sig till keramiker. Som två självständiga konstnärer arbetade de sedan sida vid sida och deras arbeten kom att få internationell ryktbarhet.

Föreläsare: Christina Mattsson