Erika Lagerbielke - Form för alla sinnen

Ett samtal mellan designer Erika Lagerbielke och skribenten Petter Eklund med utgångspunkt i den nyligen publicerade boken: Erika Lagerbielke, Form för alla sinnen (Carlsson Bokförlag 2018) som skrevs av dem bägge. Ämnet är det mångåriga arbete med glasdesign som Lagerbielke har utfört för Orrefors och hennes arbete med forskning som professor vid Linnéuniversitetet.

Foto Karin Björkquist