Silvret under den svenska stormaktstiden

Jan Ribbhagen berättar om silvret och dess roll under den svenska stormaktstiden för Pontus Silfverstolple.