Konstnärens öga

Har synfel (brytningsfel), ögonsjukdomar som exempelvis grå starr eller färgsinnesdefekter hos konstnärer inverkat på deras konstnärskap?

Verner Polland