Lås genom tiderna

Föredraget handlar om låsens utveckling från 1600-talet fram till 1950.

Kulturbeslag