Glipor i golv - artikel från Gård & torp

Guide: Så gör du med gliporna i golvet!

En återkommande fråga är vad man ska göra åt gliporna mellan brädorna i gamla golv. Utgångspunkten för att vilja åtgärda dem brukar vara olika – någon är rädd för att tappa ner föremål i dem, andra tycker att de utgör en smutsfälla, en tredje att man kan få stickor i fötterna på brädkanterna, eller att golvet är dragit eller kallt. Här är fyra vettiga metoder.

(Artikeln publicerades hos Gård&Torp)

Trägolv är ett levande material som rör sig – springorna ökar och minskar alltså under olika delar av året. Lär därför känna dina golv, studera springorna under en årscykel innan du gör något med dem!

Glipor i golv - artikel från Gård & torpSpackel, latex och plastiskt trä har alla den egenskapen att de faller bort lite hela tiden och kräver mycket arbete att få bort helt. Välj i stället reversibla metoder som går lätt att ta bort eller att byta.

På försommaren, när inomhusluften och golvet är som torrast, är springorna som störst. Under senhösten, när det blir fuktigare, kommer golvet att svälla och det kanske inte längre finns några springor alls. Då kan en tidigare tätning av springorna på våren vara direkt felaktig, för när golvet sväller blir det för lite plats för brädorna, och då reser sig antingen plankorna av trycket eller, ännu värre, trycker ut väggen i till exempel en timmerstomme. Tätning av springor kan alltså rentav bli farlig för hela husets stabilitet.

Det kan också vara så att golvet har fått sina springor med åldern, alltså att de finns där hela året om. Kanske saknar golvplanken, eller brädorna, spåntning, eller not och fjäder som det heter när man har frästa spår på bägge sidorna av golvbrädan och en lös list som läggs i spåret mellan brädorna.

Glipor i golv - artikel från Gård & torpGliporna i golvet har tätats med hjälp av flätat linrep som naturligt anpassar sig till rörelser och kan hantera skurvatten på ett bra sätt. Linrepet är enkelt att byta ut och passar in i den historiska miljön.

Gör i stället så här med gliporna – fyra vettiga metoder

Mindre springor
I mindre springor, upp till 5 mm, finns snygga flätade linrep som man knackar ner när golvbrädornas glipa är som störst, det vill säga på försommaren. Linrepen finns att köpa i byggnadsvårdshandeln och i båtaffärer.

Lite grövre springor
För lite grövre springor kan man tvinna lindrev som används för tätning mellan timmerstockar. Fördelen med lindrevet är flera – det är naturligt grått i sin karaktär och upplevs inte störande, dessutom är det isolerande och följsamt i golvets rörelser. När man städar genom våttorkning eller skurning tar lindrevet emot och släpper ifrån sig fukt naturligt.

Glipor i golv - artikel från Gård & torpGliporna i 1700-talsgolvet får röra sig efter årstiden. De bredaste planken är 50 cm och är återvunna från ett hus i Arboga.

Grövre springor
Om man har grövre springor använder man med fördel trälister som spikas i golvbalkarna. Trälisterna smälter också in bra och upplevs inte som något främmande. Trälisterna kan betsas till att passa kulören på golvet. Båda materialen kan enkelt avlägsnas och göras om efter behov.

Riktigt grova springor
Om golvet har riktigt grova springor kan man behöva ta upp golvet och spika om det, men undersök noga hur golvet är spikat. Är det med synliga spikar uppifrån är åtgärden enklare att utföra än om man har spikar osynligt i spånten, med risk för att spånten spricker när man försöker bryta upp brädorna.

Text & foto: Robert Danielsson
1 november 2018
Artikeln kommer från Gård&Torp