Två blå fåtöljer och logotypen för Antikmässan.

Hållbarhetsmål för Antikmässan

Vårt övergripande mål är att vara en plattform och kunskapsspridare om hur vi alla, tillsammans, kan jobba för att nå FN hållbarhetsmål, Agenda 2030.
På Antikmässan har vi valt att fokusera på nedan 3 mål.

Läs gärna mer om vad vi gör och vad vi vill uppnå.

Mål 4: God utbildning

Vi jobbar för att utbilda våra besökare inom hållbar utveckling och globalt medborgarskap

Läs mer här »

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Vi arbetar med att stärka insatserna för att skydda och trygga världens kultur- och naturarv.

Läs mer här »

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

För en hållbar utveckling måste vi förändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser.

Läs mer här »