Väggpaket Antikmässan 2020

Här väljer du väggfärg och ramptext

Du väljer färg på väggarna och text på rampen på montern. Bilderna ovan är monterexempel på 9 kvm.

Läs mer om monterpaketen Antique och Nutida konst och maila din beställning till eventservice@stockholmsmassan.se.

Monterpaketet Tower, som avser SKAF, kommer att presenteras under vecka 49.

Beställningen ska vara Eventservice tillhanda senast den 13 januari 2020.