Väggpaket Antikmässan 2020

Här väljer du väggfärg och ramptext

Du väljer färg på väggarna och text på rampen på montern. Bilderna ovan är monterexempel på 9 kvm.

Läs mer om monterpaketen Antique och Nutida konst och gör din beställning via formulären i Event Planner alternativt maila beställningen till eventservice@stockholmsmassan.se.

Beställningen ska vara Eventservice tillhanda senast den 13 januari 2020.