Bild på antik bokhylla med böcker och andra saker

Mål 4.7: Utbildning för hållbar utveckling och globalt medborgarskap

Vi har främst valt att fokusera på delmålet 4.7 - Utbildning för hållbar utveckling och globalt medborgarskap. Vår målsättning är att arbeta för att främja byggnadsvård, det vill säga en trend om att rusta upp de möbler, artefakter och byggnader du har istället för att köpa nytt samt att lära ut vad du ska titta efter så att det blir ett hållbart köp och inte är t.ex. elfenben, utrotningshotade djurarter eller liknande.

 

Senast 2030 säkerställa att alla studerande får de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling, bland annat genom utbildning för hållbar utveckling och hållbara livsstilar, mänskliga rättigheter, jämställdhet, främjande av en kultur av fred, icke-våld och globalt medborgarskap samt värdesättande av kulturell mångfald och kulturens bidrag till hållbar utveckling.