Så bodde officerarna. Om de militära typritningarna och den sexdelade planen

Hitta oss på kartan

Talare: Martin Giertz

Martin Giertz berättar om sin nyutkomna bok Så bodde officerarna. Den handlar inte bara om typritningar och byggnadsvård utan också om officerarnas familjer och deras ekonomiska och sociala förhållanden. Typritningarna introducerade den sexdelade planen i prästgårdar och boställen, senare i bondgårdar. De har haft en avgörande betydelse för svensk arkitekturtradition. Flera typritningar visas under föredraget som aldrig tidigare reproducerats. De flesta är från 1700-talet av Hårleman, Palmstedt med flera.

Stora Scenen - B03:80