Kinaporslinets historia

Hitta oss på kartan

Björn Gremner är känd från Antikrundan och är en av våra främsta experter på kinesiskt och orientaliskt porslin. Tillsammans med sin dotter Anna driver han verksamhet både i Göteborg och Beijing. Nu berättar de den viktiga historien om ostindiskt porslin, hur det kom att bli en av 1700-talets viktigaste handelsvaror och på vilket sätt det utvecklade kontakten mellan Kina och Sverige. Hade det inte varit för Ostindiska kompaniet hade vår konsthistoria sett helt annorlunda ut.

Föreläsare: Anna Gremner & Björn Gremner

Stora scenen - C24:49