Anna Petrus och återbruk

Hitta oss på kartan

Anna Petrus är ett viktigt och särpräglat konstnärskap verksam ofta förknippad med Swedish Grace. Vi får följa Anna Petrus gärning som enskild konsthantverkare liksom hennes samarbeten, vilket bland annat resulterade i fantastiska uppdrag för konstindustriutställningarna i Paris 1925 och New York 1927.

I sitt arbete hade Anna Petrus också flera spännande tankar om återbruk i sina produktionstekniska lösningar. Vi ges också en elegant och engagerande skildring av de inte sällan motiga villkoren för en kvinnlig konstnär i Sverige under 1900-talets förra hälft. 
 
Föreläsare: Marie Rehnberg
 
Boktitel: Anna Petrus: Skulptör, industrikonstnär och pionjär
Förlag: Bokförlaget Arena

 
 
 

 

Stora scenen