Brännförgyllda bronser under 1700 talets slut och 1800 talets början

Hitta oss på kartan

En redogörelse för tillverkning och produktion av brännförgyllda dekorationsföremål under den s.k.” andra bronsåldern".

 
Föreläsare: Anders Hoffman

 
 
 

 

Stora scenen