Återanvänd ditt taktegel! Cirkulärt, ekologiskt och ekonomiskt!

Hitta oss på kartan

Allt för mycket taktegel kasseras fortfarande vid takomläggning för att ge plats åt exempelvis nyproducerade tegelpannor eller nya betongpannor. Jon har under 15 år föreläst om vikten av att förstå vilken hög kvalité de gamla tegelpannorna ofta höll. Kring taktegel finns massor med fullständigt felaktiga myter som idag används som argument för att sälja in ett annat nytillverkat material i stället. Jon lär dig att ifrågasätta och anlita rätt hantverkare när du skall lägga om ditt tak.

Föreläsare: Jon Åhlund

Stora scenen - C24:49