Mahogny i sträng stil. Nyklassicismens första mahognymöbler och relationen till Sverige

Hitta oss på kartan
I föredraget presenterar Lars Ljungström, som är avdelningschef vid Kungl. Husgerådskammaren, sin nya bok. Den handlar om möbler utförda vid mitten av 1760-talet för nyckelpersoner i den franska kulturelit där nyklassicismen debuterade. I drastisk kontrast till rokokon förenas stram formgivning med konsthantverk på högsta nivå och tankar om skilda ideal för livet i staden och på landet. Boken presenterar också tidigare okända förbindelser med Sveriges sengustavianska möbelkonst. 

Stora scenen C24:44