Bokens och läsandets förvandlingar

Hitta oss på kartan

Talare: Jennifer Paterson

Historien om boken och läsandet är också historien om människan eftersom bokmarknaden alltid speglat våra intressen, behov och drömmar. Idag står boken inför olika sorters utmaningar, men också möjligheter i takt med att nya teknologier får allt större inflytande.

Kom och lyssna till Jennifer Paterson, bitr. förläggare på Bokförlaget Stolpe och kulturjournalist, för nedslag i en bransch som tycks vara i ständig omvandling.

Stora Scenen - B03:80